Välkommen till VD Executive Trust (VD Coaching)

VD Coaching är väg till framgång - Chefsrollen är i grunden att vara genomförare

Att Vd srtändigt observeras och analyseras av såväl ägare, styrelse och anställda

Att ju tuffare situation desto mera påverkar Vd sinnesstämningen som präglar företaget.

Ett bra sätt för chefer att klara detta är att ha någon att ventilera problem för att minska det egna trycket och ensamheten i ansvaret.

 

 

     
Jag vill ha mer information om VD Executive Trust