VD Executive Trust – kommentarer


Att skapa och utveckla verksamheten över tid och att ständigt tillföra idéer och genomförandekraft.

Förändring skapar ett ständigt lärande och framgång skapar självförtroende.

För att kunna hantera rollen som VD i det växande företaget krävs ofta ett nätverk av andra VD:ar som också arbetar med tillväxtfrågor, där vi kan hitta information och olika infallsvinklar på viktiga strategiska och tillväxtfokuserade frågor.

Vår VD-grupp består av företagsledare som skaffar sig en stark marknads- och produktposition så att de kan växa organiskt kraftfullt och lönsamt. Tillväxten är något positivt. Ledorden är bl a flexibilitet i produktion, fokus på kundbehov, finansiellt oberoende, en organisation som upplever förändringen som en trygghet med jordnära och enkla lösningar på utmaningar.

 

Nätverket ger deltagarna tillgång till gruppens breda erfarenhet med fokus på varaktig tillväxt.

 

Vi jobbar resultatinriktat med konkreta idéer och tankar på hur du kan utveckla dig och ditt företag. Genom erfarenhetsutbyte utveckla den egna verksamheten. En möjlighet till fördjupande samtal i praktiska och angelägna frågor.

     
Jag vill ha mer information om VD Executive Trust